מיזרי

מיזרי
 1. מיזרי

  Opening

  0:00
 2. מיזרי

  Searching

  0:00
 3. מיזרי

  Soap

  0:00
 4. מיזרי

  Julio Iglesias remix

  0:00
 5. מיזרי

  Danger score 1

  0:00
 6. מיזרי

  The book

  0:00
 7. מיזרי

  Too Much love will kill you

  0:00
 8. מיזרי

  Finger crossed

  0:00
 9. מיזרי

  The etter

  0:00
 10. מיזרי

  Danger score2

  0:00
 11. מיזרי

  Bad writing

  0:00
 12. מיזרי

  Good writing

  0:00
 13. מיזרי

  Danger before dinner

  0:00
 14. מיזרי

  Romantic dinner

  0:00
 15. מיזרי

  Romantic Dance

  0:00
 16. מיזרי

  After dinner

  0:00
 17. מיזרי

  On the roof

  0:00
 18. מיזרי

  Pig

  0:00
 19. מיזרי

  In the kitchen

  0:00
 20. מיזרי

  'Hello Sweetheart'

  0:00
 21. מיזרי

  The hammer

  0:00
 22. מיזרי

  Julio iglesias remix2

  0:00
 23. מיזרי

  Danger3

  0:00
 24. מיזרי

  Buster

  0:00
 25. מיזרי

  'Will bring misery to the world'

  0:00
 26. מיזרי

  The new book

  0:00
 27. מיזרי

  Fight1

  0:00
 28. מיזרי

  Fight2

  0:00
 29. מיזרי

  'The return of Misery'

  0:00
 30. מיזרי

  Flowers

  0:00
 31. מיזרי

  The End

  0:00

משתתפים בפסקול:

יעל קראוס - שירה

דירק קונש - חצוצרה

אייל שינדלר - מיקס

בפסקול משולב סימפול משירו של חוליו איגלסיאס - אברזמה

בקטעים:

Julio Iglesais music & Julio iglesias after broken legs

מן הביקורות:

״התאורה של אבי יונה בואנו, המוזיקה של רועי ירקוני וכמובן הבימוי של רובינשטיין מצליחים לייצר תחושה של בידור מהול באימה״

וואלה תרבות, דוד רוזנטל

״יש מוזיקה כהלכתו של רועי ירקוני, שנותנת גז על הדרמה ולמעשה מתפקדת כ"קיו" שעניינו לכוונן את מפלס הרגשות של הקהל״

הבמה, מירב יודילביץ׳

״הוא מצא פתרונות בימתיים מקוריים לסצנות שבקולנוע נפתרות באמצעות קלוז אפים וזוויות צילום, בעיקר הודות לתאורה של אבי יונה בואנו והמוזיקה של רועי ירקוני והשימוש בניצבים״

כלכליסט, מאיה נחום שחר

״המוזיקה ( רועי ירקוני) פשוט נהדרת, כשהיא מעלה את מפלס המתח כשצריך- במיומנות רבה.״

ארועי תרבות ואומנות, רותי קינן