עניין של גברים

עניין של גברים

הצגה בבימויו של יגיל אלירז אשר עלתה בתאטרון תמונע בשנת 2009

ויולה - יעל צ'חנובר וגליה חי

ביקורות:

http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=1&Area=1&ArticleID=10559

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000497631

http://www.news1.co.il/Archive/003-D-45967-00.html